آموزش عود

آموزش و تدریس موسیقی در بهترین آموزشگاه موسیقی تهران

آموزش عود

آموزشگاه موسیقی

عود ابزار موسيقايي عرب، ترک، ایران ،ارمنستان ،یونان و چند ين کشور ديگر در مناطق خاور است

که ايرانيان در قرنهاي اخير به علل نامعلوم از آن کمتر سود برده،

و اين ساز زيبا با صداي دلنشينش جايگاه خود را در ميان سازهاي ديگر ملي ایران از دست داده است.

ابن خلدون در قرن 8 هجري قمري آن را به ترکه هاي چوبيني که انعطاف پذير است معني نموده.

اما چندي بر اين اعتقادند که لفظ عود را بر اين ساز معين بدان جهت انتخاب کرده اند که بين آن و بربط ايراني که در هزاران سال پيش از نظر ظاهري وجه اشتراک فراوان با اين ساز داشته افتراقي قائل شوند.

ايرانيان در گذشته اين ساز را رود هم مي ناميدند. اما در قرن اخیر گاه لفظ لوت را هم به عود اتلاق مي کنند.

که در اصل داراي تفاوتهايي نیز هستند.عود همراه با حرف تعريف ال در زبان عربي العود خوانده مي شود ولي در زبانهاي لاتين الف آن حذف گرديده و حرف دال آخر آن به ت مبدل شده و به اين ترتيب تلفظ آن در زبانهاي لاتين به لوت تغييرشکل داده است ولي با اينکه لوت نام سازي است در اروپا اما لفظي کلي براي چندي از سازهاي زهي است.

از ديدگاه سازشناسي، ساز عود در طبقه سازهاي زهي و در رده لوتهاي دسته دار که آن به موازات صفحه روي ساز و نواختن آن از طريق مضراب باشد قرار مي گيرد، بررس سرنوشت ديرينه اين ساز در گرو شناخت تاريخي لوت است.

پيدايش نياکانان آنها به روزگار شکارچي گري انسان و استفاده از کمان و زه باز مي گردد

و اين پرسش که چنين سازهايی به کدام یک از تمدنهاي کهن بشري ايران، مصر،هند،بين النهرين و چين مربوط مي شود موضوعي است که باستان شناسي ابزار موسيقايي بدان خواهد پرداخت،

اما قطعا سازهايي که براي توليد صدا با دسته هاي کوتاه يا بلند با اشکات متفاوت، کاسه اي شبيه به کد و دارندنياکان اصلي لوت هاي کنوني به حساب مي ايد.

آثار باستاني بين النهرين متعلق به هزاره دوم قبل از ميلاد تصوير مردي ايستاده را نشان مي دهد که به نواختن بربط مشغول است.

بر پايه بعضي از اسناد ابن سريح ايراني نژاد نخستين کسي است که در عربستان در قرن اول هجري عود فارسي يا بربط را نواخته و نوازندگي ان را آموزش داده است.

آموزش عود

الاغاني مي گويد:آشنايي او با عود از آنجا شروع شد که عبدالله ابن زوبير جمعي که ايرانيان را به مکه دعوت کرده بود تا خانه کعبه را تعمير کنند ديوارگران ايراني عود مي زدند و اهل مکه از ساز و موسيقي ايشان لذت مي برند و آنرا تحسين مي کردند، ابن سريح پس به عود زدن پرداخت و در اين صنعت سرآمد هنرمندان زمان گشت.

در روزگاه امويان عود نوازاني همچون يونس کاتب-نشيت و ابن محرز نواختن عود را به دوران طلایی هنر در ایام ابراهيم،زلزل و زرياب منتقل مي کنند.

در نيمه دوم قرن 8 ميلادي و اويل روزگار عباسيان موسيقيدان برجسته درباري عود جديدي ساخت که با استقبال زيادي روبه رو شد و به زودي جاي عود فارسي يا بربط ايراني را گرفت که عموم آن را مي نواختند.

این عود کامل را به زبان عرب عود شبوط مي گويند که دسته ان ذر قسمت بالا کم.

عريضتر و باريکتر از نزديک کاسه بوده البته نام زلزل نيز به خاطر اصلاحاتي شهرت يافته که در فواصل گام ها صورت داده است زيرا اوست که فاصله معروف سوم خود را روي عود کشف و معرفي کرده است.

ساختمان عود الشبوط همانند ماهی بوده در حالي که عودهاي پيشين نسبت به آن گلابي شکل بودند،دسته اي از اين عودهاي گلابي شکل را که اکنون در کشور پرتغال نواخته مي شوند مشت مي نامند.

آموزش عود

تغييراتی که زلزل در ساختمان دسته عود به وجود آورده موسيقيدان دیگري نيز به نام زرياب در حدود سالهاي 230 هجري عود از پرهاي کرکس ساخت و سيم پنجم را نيز بر آن افزود و با مضرابي که از ناخن عقاب ساخته بود آن را مي نواخت زرياب در همين سالها به سبب رقابت اسحاق موسلي مجبور به ترک وطن و راهي کولدورا در آندلس شد و با استقبال سلطان اسپانيا روبه رو شد با اينکه زرياب در کولدوا سيم پنجمي بر اين ساز افزوده بود اما به گفته ابوالفدا اين ساز در شرق همچنان با چهار سيم نواخته مي شد شايد در همين ايام در بغداد هم به ضرورت سيم پنجم پي برده باشد.

فارمر در اين مورد مي گويد که فارابي نيز سيم پنجمي قائل بوده است ولی به نظر می رسد که آن را فقط در تحليلهاي نظري اش درباره موسیقی مد نظر قرار مي داده است

چنانکه الکندي نيز يک قرن قبل از او در بررسي های تئوريک خود از صداي عود، عود را با پنچ سیم در نظر مي گرفت.

شکل ظاهری:

شکم این ساز بسیار بزرگ و گلابی شکل، و دسته ان بسیار کوتاه است، به طوری که قسمت اعظم طول سیم ها در امتداد شکم قرار گرفته است.

سطح رویه شکم از جنس چوب است که بر آن پنجره هایی مشبک ایجاد شده است.

عود فاقد دستان و خرک ساز کوتاه و تا اندازه ای کشیده است.

عود دارای ده سیم یا پنج سیم جفتی است. سیم های جفت با هم همصدا کوک می شوند،

و بدیهی است که هر یک از سیم های دهگانه یک گوشی مخصوص به خود دارد گوشی ها در دو طرف جعبه گوشی سرساز قرار گرفته اند.

عود بم ترین ساز بین سازهای زهی است، نت نویسی آن با کلید سل است که صدای ان عملا یک اکتاو بم تر از نت نوشته شده حاصل می شود.

مضراب عود از پر مرغ یا پر طاووس تهیه شده است و گاه نیز نوازنده با مضراب دیگری ساز را می نوازد.

صدای عود کمی خفه، نرم و غم انگیز ولی نسبتا قوی است.

این ساز نقش تکنواز و همنواز هر دو را به خوبی می تواند ایفا کند.

عود چنان که گفته شده از اخلاف سازی قدیمی به نام بربط است از سوی دیگر ممکن است با نام عربی خود العود به اروپا راه یافته و در آنجا نام لوت گرفته باشد.

شباهت کلمه العود در تلفظ عربی یعنی تخفیف همزه اول تغریبا لعود و تشدید د آخر به صورت، ت را با نام اسپانیائی این ساز یعنی لود مي توان احساس کرد

آموزش عود

آموزشگاه موسیقی شهرک غرب – آموزشگاه موسیقی  – بهترین آموزشگاه موسیقی شهرک غرب بهترین آموزشگاه موسیقی کودکان در شهرک

 غرب آموزشگاه شهرام شکوهی – برترین آموزشگاه موسیقی در شهرک غرب آموزشگاه موسیقی کودکان در شهرک غرب  ثبت نام کلاس موسیقی  استاد پیانو

 در شهرک غرب استاد خانم آموزش گیتار در شهرک غرب – بهترین آموزشگاه موسیقی استاد خانم آموزش پیانو در شهرک غرب 

- بهترین آموزشگاه موسیقی در غرب تهران - استاد گیتار در شهرک غرب ثبت نام کلاس موسیقی در شهرک غرب  بهترین آموزشگاه موسیقی کودکان در غرب

 تهران  کلاس موسیقی در شهرک غرب  آموزشگاه موسیقی کودک در شهرک غرب  کلاس موسیقی کودک شهرک غرب  آموزش پیانو در شهرک غرب  

بهترین آموزشگاه موسیقی درغرب تهران  ثبت نام کلاس موسیقی غرب تهران  آموزش گیتار در شهرک غرب – بهترین آموزشگاه موسیقی در شهرک غرب –

 آموزشگاه موسیقی در غرب تهران – آموزش پیانو در غرب تهران  – برترین آموزشگاه موسیقی در غرب تهران  – برترین آموزشگاه موسیقی – کلاس موسیقی –

 آموزش موسیقی کودک  – آموزشگاه موسیقی در سعادت آباد – تکنیکهای علمی و عملی تمرین موسیقی - آموزشگاه موسیقی غرب تهران - 

ثبت نام کلاس موسیقی غرب تهران- آموزشگاه موسیقی در غرب تهران - آموزش گیتار -  آموزش سنتور - آموزش درامز –  آموزش کمانچه - آموزش تنبک - 

آموزش تار - آموزش دفآموزش گیتار الکتریک - انتخاب موسیقی برای کودکان - آموزش ساکسیفون - آموزش درامز - آموزش قیچک - آموزش چنگ